Mijmerbankje

Brandstof voor de ziel

Stichting

'Passionele levenspad verlichting'


Het mijmerbankje - dagboekverhalenOnt-moeten & inspireren


Mijmerbankje bevat verhalen en uitzichten

die Marcus & Alie beleven tijdens hun reis.

Daarnaast zijn de belevenissen van mensen die zij tijdens

hun zoektocht hebben ont-moet & geïnspireerd opgetekend.Onze levenskunst is overzicht te verkrijgen

vanuit vertrouwen als perspectief

zodat een ieder mag ervaren

dat via handen en voeten de meeste energie is te vergaren

als ze tijdens onze zoektocht wordt gevoed

door het sleutelelement ‘Passioneel creatief...'


Heel diep van binnen...

Immer schijnt de zon...

is een lichtstraal te ontdekken.

voor deze zomereik,

Oerkrachten...

aangezien ze samen sterk staan...

door weer & wind gevormd.

Ons logo in de dop.

Een Universele weerspiegeling.


De bomen kennen elk hun groei, op hun eigen tijd en vormen zich

naar hun eigen waarde. Ze creëren, ogenschijnlijk afzonderlijk van elkaar,

gelijkende bladeren, waardoor de werkelijke oorsprong, vanuit de kruin

bezien, verscholen blijft.


Wie bij machte is zand in moeder aarde te verplaatsen,

zal een weidse blik worden gegund op de waarachtige bron.

Verscholen in de aarde ligt de kern van elke boom, van waaruit

dit leven wordt gevoed,


Soms zijn er van die momenten waarop je voelt hoe hoog

je levensboom is gegroeid.


'De wuivende kruin van de doorleefde boom keek naar beneden

en zag toen pas wat hij teweeg had gebracht. Toen de kruin van de boom

zijn blik naar boven richtte,keek hij in het liefdevolle gezicht van het Universum waarin hij zich koesterde zoals in de geborgenheid van een moederschoot.'


De waarachtigheid van gesteund voelen in wat je beleeft, voelt en doet.

Een soort goddelijke goedkeuring, want hoe sterk de boom ook is,

ook hij dient af en toe zijn wortels in het krital heldere water te baden

om te kunnen groeien.,..
Eindeloos

Wanneer eind & begin samenkomen, dan weet ik dat de tijd nu rijp is...

Alle one-liners & gedichtjes mogen verveelvuldigd

en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,

internet of welke wijze dan ook, met vermelding van:

Marcus C.J. van der Enden & Alie van der Laan

website; www.brandstofvoordeziel.nl

Volg hierboven de vorderingen van ons boek

'Daar waar angst & liefde samenkomen'

Facebook 'Brandstof voor de ziel'
Twitter 'Brandstof voor de ziel'

Stichting Brandstof voor de Ziel

KvK: 69960607

BTW: NL858081933B01

Rekening:  NL59ABNA0247755346

Uw steun crëeert verlichting voor velen!