Webshop

Brandstof voor de ziel

Stichting

'Passionele levenspad verlichting'


Webshop & PublicatiesOnderstaande boeken zijn verkrijgbaar bij

De Readshop Addens in Stadskanaal

of klik op het boek dat u (per PostNL) wenst te bestellen:


Vertegenwoordigt u een boekhandel en bent u geinteresseerd in wederverkoop,

neem dan contact met ons op.

Boekdelen spreken; 


Soms heb je aan een half woord genoeg om je gevoel vervolgens boekdelen

te laten spreken. Als je het deelt komen alle schijnbare tegenstellingen

op één plek miraculeus samen

Brandstof voor de Ziel

In vogelvlucht

vanuit dit perspectief is het zien

een pure gewaarwording van het zijn


Publicaties & Verbindingen

Mistranen & Troostkoekjes zijn gedichtjes en oneliners om troost te bieden en bij te schijnen, voor hen die meegeven en voor hen die achterlaten. Het boekje is bedoeld om verlichting te bieden voor die momenten waarop afscheid, in het innerlijke nu, rouw voelt. 

                                                                                 Marcus & Alie


Hardcover

Genaaid gebonden met leeslintje

Greyscale

96 pagina's


Eerste druk © 2018 Marcus C.J. van der Enden & Alie van der Laan

ISBN: 978-90-827998-1-1

Uitgever: Stichting Brandstof voor de Ziel

Illustraties, fotografie & vormgeving:

Marcus C.J. van der Enden & Alie van der Laan

Van Ganser Hartjes zijn kleine kosmische cadeautjes, die veelal 's nachts spontaan het levenslicht zagen en blindelings hun weg vonden naar dit one-liner & gedichtenboekje. Bedoeld om het levenspad van anderen te verlichten,

zoals ze dat ook voor mij hebben gedaan.             

                                                                            Marcus


Hardcover

Genaaid gebonden met leeslintje

Fullcolour

96 pagina's


Eerste druk © 2018 Marcus C.J. van der Enden

ISBN: 978-90-827998-0-4

Uitgever: Stichting Brandstof voor de Ziel

Illustraties, fotografie & vormgeving:

Marcus C.J. van der Enden & Alie van der Laan

Lag het aan de perenvla? In therapie voor angst en een fobie vertelt het verhaal over de zoektocht naar een oplossing voor het leven met een angststoornis.

'Ik voelde me als een kind dat de rand van het winkelwagentje vastgreep en ontdekte dat de mevrouw die het duwde niet het vertrouwde gezicht van mijn moeder had'.. Een herkenbaar gevoel dat bij elke vorm van paniek ten tonele verscheen. Ergens op de wereld lag het antwoord en ik zou het vinden.


Al is er maar één fobielijder die na het lezen van mijn weg

drie stappen voorwaarts kan maken.

                                                                              Alie


Softcover

Gebonden

155 pagina's


Eerste druk © 2014 Alie van der Laan

ISBN: 978-94-02212303

Uitgever: Boekscout Soest


Fotografie:

Paul R.C. Rogaar - Janneke Prins


Informatieve website voor hartpatiënten & hun naasten

 Van ganser harte - Zorg voor Uw hart

 


Verbinden & verbonden: 'Reis met weidse blik'


Het visitekaartje van Stichting Brandstof voor de Ziel wordt door het hele land uitgezet.

Een speciale editie: Een blikje angst & een blikje liefde maakten afzonderlijk van elkaar een reis, met als bestemming 'Daar waar Angst *& Liefde samenkomen'. 

De route die deze blikjes hebben afgelegd vormden een hartvormige afdruk in de bovenste drie provincies van Nederland.


Het blikje angst bevindt zich op dit moment in: Leek

Het blikje liefde bevindt zich op dit moment in: Beilen


Weidse blik


Wanneer de nachtarend het duister geruisloos doorklieft

haar vleugels de maneschijn zilverglanzend reflecteren,

ze veelal om haar wijze ogen wordt geliefd


Bezit dit totemdier ook het vermogen om te veranderen van vorm

staat symbool voor de magie van het leven,

weerspiegelt vrijheid als gevoelde norm


Uil kijkt anders tegen de wereld aan

met haar 360 graden perspectief kan  niets haar scherpe blik ontgaan


Zij vliegt met haar oranje-gele ogen de kriekende dag tegemoet 

Net zoals adelaar in het zonlicht,

zwevend op de thermiek, dat overdag zo voortreffelijk doet


Want samen hebben zij de kracht om beide dimensies te verbinden

precies waar de wending van angst naar liefde zich

in het  ons boek laat vinden.


Een plek waar grip geen zwaartekracht kent als residu

en de ontdekkingstocht zich al-één voltrekt,

in het daadwerkelijke nu...


Wilt u iets delen met ons?

Wij nodigen u van ganser harte uit!

 
 
 

Alle one-liners & gedichtjes mogen verveelvuldigd

en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,

internet of welke wijze dan ook, met vermelding van:

Marcus C.J. van der Enden & Alie van der Laan

website; www.brandstofvoordeziel.nl

Volg hierboven de vorderingen van ons boek

'Daar waar angst & liefde samenkomen'

Facebook 'Brandstof voor de ziel'
Twitter 'Brandstof voor de ziel'

Stichting Brandstof voor de Ziel

KvK: 69960607

BTW: NL858081933B01

Rekening:  NL59ABNA0247755346

Uw steun crëeert verlichting voor velen!